+99455

+994

Keyfiyyət İdarəetmə və İSO kursu

Kurs haqqında

İSO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi fəaliyyət prosesində Kim? Harada? Nəyi? Necə? Nə vaxt? Hansı formada? Nə üçün?etməlidir suallarına doğru və operativ cavab tapılması üçün tətbiq olunur.
İSO 9001:2015 standartının tətbiq olunduğu təşkilatlarda proseslər fərdlərdən yox fərdlər proseslərdən asılı olur. Bu da öz növbəsində biznes proseslərinin risksiz və davamlı icrasını təmin edir.

Kurs kimlər üçündür?

Bütün sahələr üzrü rəhbərlər

Sahibkarlar

Karyera inkişafı arzulayan

Kursda nələri öyrənəcəm

Keyfiyyət idarəetmə sistemi və onun proseslərinin tətbiqi.

Risk və imkanların müəyyən edilməsi.

Məhsul və xidmətlərin layihələndirilməsi

İSO 9001-in tətbiqi.

Kursun proqramı

Keyfiyyət idarəetmə sistemi və onun prosesləri.

 • Proseslərin giriş və çıxışlarının müəyyənləşdirilməsi, ardıcıllığın və qarşılıqlı təsirin müəyyən edilməsi
 • Keyfiyyət Siyasəti nədir? Necə hazırlanır? (Nümunə)
 • ISO 9001 Keyfiyyət idarəetmə sisteminin planlama,satınalma.
 • Anbar, logistika, HR,marketinq, istehsal, laboratoriya, təmir bərpa şöbələrinə tətbiqinin faydası nələrdir?
 • Proses yanaşma-PDCA diaqramının qurulması və tətbiqi

İdarəetmədə liderlik və öhdəlik anlayışı.

 • Vəzifə səlahiyyəti və cavabdehlik niyə lazımdır?
 • Təşkilati struktur necə hazırlanır?
 • Vəzifə təlimatları necə olmalı və hansı əsas sənədləşdirilmiş məlumatı əhatə etməlidir?

Keyfiyyət üzrə məqsədlərə nail olmanın planlaşdırılması.

 • Hədəf və keyfiyyət hədəfi nədir?
 • Keyfiyyət hədəfləri necə müəyyənləşdirilir? Şərtləri nələrdir?
 • Keyfiyyət hədəfləri və bunlara çatmaq üçün planlama necə olmalıdır?
 • Planlama nədir və keyfiyyət hədəfləri üçün planlama necə hazırlanır?
 • İzlənəbilirlilik sisteminin qurulması qaydası
 • Şirkətdə verilən bütün təsdiq və qərarların kim tərəfindən nə zaman,necə və hansı sübutlara əsasən tətbiq edildiyini göstərən personalın təyin edilməsini müəyyən edəcək izləmə qeydlərinin aparılması qaydası
 • Məhsul və ya xidmətdə yaranan nöqsanların aşkarlanması üçün nələrə diqqət edilməlidir?

Keyfiyyət idarəetmə sistemində dəyişikliklərin idarə olunması.

 • Dəyişikliklərin Planlaması
 • Dəyişiklikdə əlaqə necə olmalıdır?
 • Dəyişikliklər planlanarkən Risk İstiqamətli Düşünmə necə olmalıdır
 • Məhsul və xidmətlər üçün şərtlərin müəyyənləşdirilməsi, gözdən keçirilməsi, izlənməsi və dəyişikliklərə nəzarət
 • Müştəri ilə ünsiyyətin təyin edilməsi və tətbiqi

-Dizayn və İnkişaf sənədlərinin və qeydlərinin hazırlanması, tətbiqi, yoxlanması

Risk və imkanların müəyyən edilməsi.

 • Müştəriyə, rəqiblərə, tədarükçülərə diqqət nədir?
 • ISO 9001:2015 RİSK və Fürsət təyinetmə fəaliyyətləri nələrdir?
 • Riskə əsaslanan düşüncəli yanaşma nədir?
 • Risk, Fürsət və Təhdid nədir?
 • Risk və Fürsət təyinetmə necə edilir?
 • SWOT Analizi nədir, necə hazırlanır?

Keyfiyyət idarəetmə sistemində daxili və xarici əlaqələrin qurulması.

 • Şirkət daxili komunikasiyanın qurulması, daxili və xarici əlaqələr prosedurunun hazırlanması:
  • əlaqə saxlanılacaq hal;
  • əlaqə saxlanılacaq zaman;
  • kiminlə əlaqə saxlanılacaq;
  • hansı vasitə ilə əlaqə saxlanılacaq;
  • kim əlaqə saxlayacaq

Məhsul və xidmətlərin layihələndirilməsi.

 • Məhsul və xidmətlərin yerinə yetirilməsi şərtlərinin nəzərdən keçirilməsi qeydləri
 • Dizayn və inkişaf girdilərini göstərən qeydlər
 • Dizayn və inkişaf qeydlərinin yoxlandığını göstərən qeydlər
 • Layihələndirmə və inkişaf nəticələrinin qeydləri
 • Gözdən keçirmələr və bunun nəticəsində zəruri görülən dəyişikliklərin təsdiqlənməsinə aid qeydlər.

Keyfiyyət idarəetmə sistemində auditin aparılması qaydası.

 • Satınalma və Tədarükçü idarəedilməsi necə olmalı? Necə sənədləşdirilməli?
 • Yoxlama növü və həcmi necə müəyyənləşdirilməli?
 • Tədarükçü dəyərləndirmə və incələmə prosesi
 • Uyğunsuzluğun təqibi və uyğunsuzluqların proses strukturu ilə izlənəbiləcəyini təmin edən qeydlər
 • Düzəldici fəaliyyət qeydləri və yekunlaşdırılmış düzəldilmiş fəaliyyət qeydlərinın hazırlanması qaydası
 • Daxili audit necə planlanır?
 • Daxili audit sualları necə hazırlanır?
 • Daxili audit necə reallaşdırılır?
 • Daxili audit nələri əhatə etməlidir?
 • Audit Raportunun hazırlanması qaydası

Keyfiyyət idarəetmə sistemində Performansın ölçülməsi.

 • Performans ölçməsi nədir, keyfiyyət hədəflərindən fərqi nədir?
 • Performans ölçməsi necə edilir, kriteriyalar hansılardır?
 • Müştəri məmnuniyyəti necə ölçülməlidir? Sadəcə müştəri anket fomaları yetərlidirmi?
 • Məhsul və Xidmət təqdimatı nədir? Hansı qeydlər necə sənədləşdirilir?
 • Uyğun olmayan məhsul və  və ya xidmətin  darəedilməsi, sənədləri, hazırlanması və tətbiqi şərtlərinin anlaşılması

Rəhbərliyin Təhlili iclasının effektivliyi üçün nələrə diqqət edilməlidir.

 • Rəhbərliyin Təhlili Toplantılarının əsas girişləri(gündəm maddələri) hansılardır
 • Qərarların protokol halında hazırlanma qaydası
 • Qərarların icrasına nəzarət sisteminin qurulması

Davamlı yaxşılaşdırma sistemin qurulması.

 • Yaxşılaşdırma və davamlı yaxşılaşdırma nədir?
 • Yaxşılaşdırma necə planlanır və necə reallaşdırılır?
 • Uyğunsuzluq nədir, nələr uyğunsuzluq əhatəsinə daxildir?
 • Uyğunsuzluqların aşkarlanması üçün nələrə diqqət edilməlidir?
 • Düzəldici və yaxşılaşdırıcı fəaliyyət prosedurunun hazırlanması qaydası.

ISO 9001-in Təchizat zəncirinə tətbiq qaydası.

 • Ehtiyyatların düzgün planlanması necə aparılmalıdır
 • Minimum ehtiyyat miqdarının təyin olunması qaydası
 • Minimum alış miqdarının təyin olunması qaydası
 • Anbar idarəetməsində FEFO sisteminin tətbiq qaydası
 • JİT(Just İn Time) əsaslı təchizat sisteminin qurulması

Kursun formatı

İştirakçı sayı

12-15

nəfər

Toplam

12

təlim

Həftədə

2

dəfə olmaqla

Təlimlərdə

100%

izahat, praktiki tapşırıqlar, komanda ilə iş

Kursun qiyməti

450 AZN
Qiymət 1 nəfər üçün nəzərdə tutulub

Ödənişə daxildir:

 • Coffee Break
 • Təlim materialları
 • Sertifikat

Təlimçilər

Vüsal Mahmudov
ISO 9001 keyfiyyət idarəetmə sistemi üzrə mütəxəssis

Müştəri rəyləri