+99455

+994

SAT Group-da Praktiki satış təlimləri Müasir dövrdə hər bir şirkətə spartalı satıcılar lazımdır. Psixoloji cəhətdən dözümlü, çox saylı satış texnikalarına sahib, çevik düşünə bilən, salis danışan, yüksək inandırmaq qabiliyyətinə malik olan, araşdırmacı satış adamları, başqa formada desək, danışıq aparanlar və ya iş söhbəti apara bilən satış mütəxəssisləri.   Bu səbəbdən SAT Group şirkəti satış sahəsində peşəkar təhsil almaq və daim özünü inki şaf etdirmək istəyən mütəxəssislər üçün müxtəlif satış təlimləri təqdim edir. Satış təlimləri: Praktiki satış kursu; Korporativ satış kursu; Satışa rəhbərlik kursu SAT...