+99455

+994

SAT Group-da Praktiki satış təlimləri

Müasir dövrdə hər bir şirkətə spartalı satıcılar lazımdır. Psixoloji cəhətdən dözümlü, çox saylı satış texnikalarına sahib, çevik düşünə bilən, salis danışan, yüksək inandırmaq qabiliyyətinə malik olan, araşdırmacı satış adamları, başqa formada desək, danışıq aparanlar və ya iş söhbəti apara bilən satış mütəxəssisləri.

 

Bu səbəbdən SAT Group şirkəti satış sahəsində peşəkar təhsil almaq və daim özünü inki şaf etdirmək istəyən mütəxəssislər üçün müxtəlif satış təlimləri təqdim edir.

Satış təlimləri:

  1. Praktiki satış kursu;
  2. Korporativ satış kursu;
  3. Satışa rəhbərlik kursu
  4. SAT Academy layihəsində satış mütəxəssisi ixtisası
  5. SAT Academy layihəsində satışa rəhbərlik ixtisası

 

Praktiki satış kursu təlimi adi təlimdən çox təlim – məşq toplantısına bənzəyir. Burada iştirakçılar praktiki ev tapşırıqları, təlim zamanı məşqlərlə təlimdə keçirilənləri dərhal tətbiq edir və özününküləşdirir.

 

Praktiki Satış Kursu

Praktiki Satış Kursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korporativ Satış Kursu

Korporativ satış kursunda isə siz cəmi 6 təlim (12 saat) ərzində korporativ satışın əsas özəllikləri, korporativ müştərilərin təqibi və təhlili, korporativ satış alətlərini düzgün istifadə qaydalarını bu sahədə zəngin təcrübəsi olan mütəxəssisin köməyi ilə öyrənə bilərsiniz.

 

 

 

 

 

 

Satışa Rəhbərlik Kursu

Satışa rəhbərlik kursunda satış rəhbərliyinin əsas incəliklərini, güclü satış komandasının formalaşdırılması qaydalarını, satış sisteminin qurulması, satış rəhbərinin marketinq haqda bilməli olduğu bilgilərə yiyələnəcəksiz.

 

 

 

 

 

 

 

SAT Academy Satışa Rəhbəlik

Bundan əlavə SAT Academy layihəsi çərçivəsində satış ixtisasına dərindən yiyələnmək istəyənlər və satış rəhbəri vəzifəsini yüksək səviyyədə icra etmək istəyənlər üçün 5 aya kimi təhsil mövcuddur.