+99455

+994

Şirkətlərə satış etmək adi satışlardan xeyli mürəkkəbdir. Ciddi hazırlıq və yüksək peşəkarlıq tələb edir. Siz bu kursa qatılaraq qısa müddətdə korporativ satışlar üçün vacib olan əsas biliklərə yiyələnəcək, düzgün yanaşma və xüsusi üsullar sayəsində qısa zamanda satışlarınızda irəliləyişə nail olacaqsınız. Spikerlərimiz Azərbaycan bazarını, şirkətlərini çox yaxşı tanıyan satış və marketinq mütəxəssisləridirlər. Onların hazırladıqları təlimlər sizə aydın yol göstərəcək və satışlarınızı qısa müddətdə artırmaq üçün çox saylı texnikalar verəcək.