Points of Sales Management Course

About the course

The course focuses on development of successful l point-of-sales managers based on the experience of well-known global retail companies. The training program covers three main areas:

Points of sale, their management system

Development and management of personnel

Marketing tools employed to increase sales

Who may attend

Sales Managers

Owners of sales points

Sales points’ administrator

What will I gain from this course?

You will master the basic principles of management;

Comprehend the correct product policy, the principles of merchandising;

Grasp market analysis techniques and identify market opportunities;

Form a strong sales team;

Ensure the constant development and high motivation of the sales team;

Comprehend the “effective control” phenomenon (existence of accountability system) which will provide convenience and efficiency in management;

Build a successful sales system or improve existing one;

Discover new profitable channels;

Discover new profitable channels;

Achieve both short-term and long-term sales growth;

Learn tools to improve customer satisfaction;

Build new business affairs with other course participants;

Course program

DAY 1 – ILKIN MANAFOV

The basic principles of point-of-sales management

 • Competitive advantages – how to achieve them?
 • Target audience: who is your client?
 • Product positioning
 • 3 decisive methods for increasing sales in contact points with the client.
 • Attraction of new clients
 • Increasing “average selling price”
 • Increasing visit frequency
 • Increasing returns to scale at a low cost
 • Getting prepared for revenue growth. Creating a product matrix, increasing the profitability of points of sales
 • How to learn everything about the client without bearing any costs?
 • The “ultimate” goal of small-scale marketing
 • “Sales funnel” as a marketing management system for the store. Expansion methods
 • Branding: the brand of the store and the brand of the product.

DAY 2 – ANAR BAYRAMOV, AZAD GAHRAMANOV

Selection of sales personnel – criteria and process

 • Types of sellers. Who is the potential seller?
 • Difficult to find? The selection process and criteria
 • Interview training

Development of sales personnel

 • Steps to be undertaken for the full adaptation of a new sales agent
 • Product knowledge. Gathering information about competitors / alternatives / substitutes
 • Knowledge building and sales skills development for a new employee
 • Experience sharing
 • Practical training

Manager-staff relationship

 • Leadership. Types of sales managers (dictator, professional friend and caring mother)
 • 10 Principles of Leadership
 • 5 ways to upkeep constant motivation of staff
 • Accurate criticism methods. Practical training

Proper Sales Planning

Measuring employee’s performance

Effective bonus system

Work planning and control (meetings, time management, etc.)

Task division, its coordination

DAY 3 – RAFIG VALIYEV

The basic principles of points-of-sale marketing

 • The right choice of techniques employed for sales increase.
 • Forms of campaigns, rules for their planning, execution and measurement of results.
 • Merchandising.
 • Price policy – price on the shelf, discounts, bonuses, etc.
 • Product policy – product portfolio and its efficient management.
 • Quality of customer service, service standards, customer relationship management (CRM)
 • Customer expectations and service options
 • Methods of service evaluation and quality control in the point of sale. The feedback method (received from consumer), “Mystery shopper” technique.
 • Cross sales organization

THE COST OF THE COURSE IS AZN 350.

PRICE INCLUDES:
 • 3 training days
 • Lunch break (for all 3 days of training)
 • Coffee break (twice a day) and training materials
 • Certificate of participation

Experts

Anar Bayramov
Marketer, professional manager, business coach, business consultant
Ilkin Manafov
Marketer, business coach, blogger, business consultant
Rafig Hunaltai
Marketer, business coach, blogger, business consultant
Azad Gahramanov
Sales expert, trainer

Customer review

Toğrul

Mən “Antaris” şirkətinin nümayəndəsi olaraq “Sat Group” kursuna qatıldım. 3 günlük kurs müddətində maksimum biliklərə yiyələnməyə çalışdım və bunun illərdir qazandığım təcrübəyə daha da effektiv təsir edəcəyinə heç şübhəm yoxdur. Təlim təşkiledicilərinə, başda Azad bəy olmaqla bütün idarə heyətinə, eləcə də seminar keçən bütün müəllimlərə və təlim iştirakçılarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Hamıya öz karyerasında müvəffəqiyyətli olmağı arzu edirəm.
Toğrul
Antaris şirkəti

Müşviq Rüstəmov

SAT Group ilə artıq biz uzun müddətdir əməkdaşlıq edirik. Bir çox təlimlərə qoşulmuşuq. Bu təlim də mənim üçün çox maraqlı oldu. Mağazada satış və idarəetmə sisteminin quruluşu bucür təlimlər çox gözlənilməz olur mənim üçün. Çünki uzun müddət mağaza idarəçiliymdə bir çox şeyləri bildiyimi bilirdim. Amma bu kursda əmin oldum ki, yox. Demək olar ki, bir çox şeyləri biz bilmirik. Burda satış texnikası, rəqabət strategiyası, satışın artırılması üçün bir çox nüanslar, satış menecerinin yetişdirilməsində bir çox fəndlər. Bu və digər biliklərə yiyələndik. Düşünürəm ki, biznes sektorunda çalışdıqca daim öz üzərimizdə çalışmalıyıq. Həyat bunu bizə vadar edir. Nə qədər çox çalışsaq bir o qədər çox uğurlara imza atarıq.
Müşviq Rüstəmov
Notepal, direktor

Samir Səmədov

SAT Group şirkətinin təşkil etdiyi ikinci təlimdir ki, biz iştirak edirik. Çox dəqiq və səlis məlumatlar ala bildik. Bu aldığımız məlumatlarla gələcək fəaliyyətimizdə böyük uğurlar qazanmağa çalışacayıq. Çox kömək olacaq bizə.
Samir Səmədov
Saloğlu mebel, mağaza rəhbəri