+99455

+994

İşçilər nəfərlə/ədədlə ölçülməz, dəyərlə ölçülər. Müştərilər kimi.. İşçilər (insan resursları) şirkətin ən dəyərli resurslarındandır. Bu cümləni çox eşidirik. Sözdə hamı belə deyir, amma çox az şirkət işçilərin dəyərini ölçməyə cəhd edir. İşçilərin şirkətin həyatında və müqəddəratındakı rolu danılmazdır. Bəs necə ölçə bilərik işçilərin effektivliyini? Nəzərə almalıyıq ki, işçilərlə bağlı xərclər əksər şirkətlərdə ən böyük xərc maddələrindən biridir. İşçilərə elə hərfi mənada xərc kimi yanaşmamalıyıq, dəyər kimi yanaşmalıyıq. İşçi cəlb olunmur ki, şirkətə xərc gətirsin, işçi cəlb olunur ki, şirkətə dəyər qatsın. Bəs...