Sat Academy

Peşəkar HR Kursu

İnsan istehsal prossesinin ayrılmaz hissəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun hədəfidir.

İR mütəxəssisin iş başında istifadə edəcəyi bilgilər praktiki təlimlər sayəsində qısa müddətdə mənimsənilir.Şirkətdə kadr siyasətinin formalaşdırılması, iş analizi metodları, vəzifə təlimatlarının hazırlanması, karyera planlaması, işə qəbul prosesi, performans idarəetmə sistemi, əməkdaşların inkişaf etdirilməsi, motivasiya sistemləri, əmək haqqının formalaşması, rəsmi əməliyyatlar, kargüzarlıq və digər vacib mövzular peşəkar təlimçi tərəfindən tədris olunur.

KURS KİMLƏR ÜÇÜNDÜR:

 • İnsan Resurları üzrə mütəxəssislər
 • Bu sahədə karyera qurmaq istəyənlər

KURSUN FAYDASI:

 • Şirkətdə kadr siyasətinin formalaşdırılması, iş analizi metodları, vəzifə təlimatlarının hazırlaya biləcəksiniz.
 • Karyera planlaması, işə qəbul prosesini həyatə keçirə biləcəksiniz.
 • Performans idarəetmə sistemi, əməkdaşların inkişaf etdirilməsi, motivasiya sistemlərini tətbiq edə biləcəksiniz.
 • Əmək haqqının formalaşması, rəsmi əməliyyatlar, kargüzarlıq və digər vacib mövzuları biləcəksiniz.

KURSUN PROQRAMI:

1. İnsan Resursları Siyasəti

 • İnsan resurslarının tarixi, məqsədi, funksiyalar
 • HR modulları
 • Modern şirkətlərdə İnsan Resursları sistemləri
 • Ölkədəki İnsan Resurslarının vəziyyəti

2. İş analizi və işə qəbul

 • Vəzifə təlimatları, karyera planlaması
 • İş ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, vakansiyaların elanı
 • CV bazasının yaradılması; işə qəbul prosesinin həyata keçirilməsi

3. Performans idarəetmə sistemi

 • Klassik Performans dəyərləndirməsi, Performans idarəetmə metodları
 • Performans idarəetməyə modern yanaşma, gələcək yönümlü performans idarəedilməsi
 • İstedadların idarə edilməsi (Google qaydası),
 • Təlim ehtiyaclarının müəyyən edilməsi; təlim proqramlarının hazırlanması
 • Təlim keçmiş əməkdaşların qiymətləndirilməsi

4. Motivasiya sistemləri

 • Klassik motivasiya sistemləri, qeyri-maddi motivasiyanın qurulması
 • Kreativ idarəetmədə motivasiya
 • Əmək haqqının formalaşması, əmək haqqı strukturunun qurulması

 

 

5. Motivasiya sistemləri

 • Klassik motivasiya sistemləri, qeyri-maddi motivasiyanın qurulması, kreativ idarəetmədə motivasiya
 • Əmək haqqının formalaşması, əmək haqqı strukturunun qurulması

6. Rəsmi əməliyyatlar və kargüzarlıq

 • İşə qəbul və işdən azad olma prosedurlarının qanuni tərəfləri, əmək müqaviləsi və içində lazım olan maddələr
 • E-gov sisteminin yaradılması, E-gov sistemində rəsmi hərəkət proseduru (işə giriş, işdən çıxış, sturuktur və s. əməliyyatlar)

7. Qanunvericilik

 • Əmək münasibətlərinin rəsmi əsasları, qanunveriçilikdə insan resursları

8. Qanunvericilik

 • Əmək münasibətlərinin rəsmi əsasları, qanunveriçilikdə insan resursları

9. HR sahəsində karyera qurmaq necə olur?

 • Karyera necə qurum?
 • CV-lərin yazılması, iş tapmaq yolları
 • Şirkətlər işçilərdən nə istəyir? işçilər şirkətlərə nə verməlidir?
 • Uğurlu karyera qurmaq üçün alətlər, HR müsahibələrin sirləri

10. Keçirilənlər haqqında yenidən baxış.

 • Suallar və bilgilərin möhkəmləndirilməsi

 

Peşəkar HR kursu 1 ayda 10 gün ərzində keçirilir. Ümumi davam müddəti 20 saatdır (hər gün 2 saat). Hər təlim günü 1 kofe fasiləsi (15 dəqiqə) nəzərdə tutulub.

Kursun qiyməti 450 manatdır.

Məlumat və qeydiyyat formu